تمدید زمان تحقیقات اداره تنظیم رقابت انگلیس درباره معامله اکتیویژن و مایکروسافت

اداره تنظیم رقابت انگلیس اعلام کرد که مدت‌زمان تحقیقات این شرکت راجع به معامله‌ی خرید اکتیویژن بلیزارد توسط مایکروسافت، هشت هفته تمدید شده است.