ماه: می 2023

احتمال عدم فروش بازی‌های اکتیویژن در بریتانیا برای تغییر دادن نظر CMA

ساتیا نادلا، مدیرعامل مایکروسافت در پاسخ به سؤالی که از احتمال به کارگیری استراتژی عدم فروش بازی‌های اکتیویژن در بریتانیا در صورت عدم بازنگری در تصمیم CMA پرسیده شده بود، این احتمال را رد نکرد.